Joganyagok

Az Egyesületünk célja
 
Leányfalui vízisport bázis létrehozása, fejlesztése, folyamatos működtetése, amely hivatott biztosítani
 
– a flottába belépő gyermekek közösségi életre nevelését,
fizikai és szellemi fejlődésük elősegítését,
– vízijártassági ismeretek elsajátítását,
– folyamatos sportolási és szórakozási lehetőségek biztosítását,
– szervezett vízitúrákon való részvétel lehetőségét,
 
a flotta tagjai és pártoló tagjai részére
 
– vízijártassági ismeretek elsajátítását, vizsgáztatásuk megszervezését,
– a víziflotta tulajdonában lévő eszközpark rendszeres használatát,
– folyamatos sportolási és szórakozási lehetőségek biztosítását,
– szervezett vízitúrákon való részvétel lehetőségét.
 
Az egyesület célja továbbá a környezet védelme, annak elősegítése. Ennek keretében különösen az alábbi tevékenységeket végzi:
 
– tagjai részére környezetvédelmi nevelés biztosítása,
– környezetvédelemmel kapcsolatos tanfolyamok, táborok,
rendezvények  szervezése és bonyolítása,
– bekapcsolódás más szervezetek által elindított, ezen céllal kapcsolatos tevékenységbe,
– ezen tevékenységgel összefüggésbe hozható külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása…

lásd az egészet az Alapító Okiratunkban…

Az alábbi oldalon olvashatóak az Egyesületünk joganyagai.