Magunkról

“Senki sem csak a saját életét éli

Minden sorsba bele van forrasztva másoké – kioldhatatlanul…”

Ancsel Éva

A harmadik évezred tizenegyedik évében, 2011-ben ünnepli a VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta Egyesület alapításának 20. évfordulóját. Szerényen ünneplünk, mert bár vannak eredményeink, mégis talán annak örülhetünk a legjobban, hogy a XX. század sorsfordító utolsó évtizedében gyökeret tudtunk ereszteni, meg tudtuk őrizni integritásunkat, hűek tudtunk maradni a gyermeki tisztaságot közvetíteni szándékozó eszménkhez.

Az elmúlt húsz évben soha nem maradtunk magunkra. Mindig voltak segítő szándékú emberek, cégek, támogatók, akik hallgatva szívük őszinte sugallatára nyitottak voltak céljainkra, akiknél meghallgatásra találtak segítséget kérő szavaink.

Köszönjük mindenkinek, minden segítő erőnek, hogy lehetővé tette számunkra az életben maradást.

Húsz év alatt megtanultuk, miért kell szolgálnunk a mai magyar társadalmat, megtapasztaltuk, miért kell az emberi önzésen túlmutatva áldozatot vállalni másokért: a gyermekekért, hogy az utánunk következő nemzedékeknek is legyen valódi élettere és ne kelljen szembesülnünk a mindenből kiábrándult graffiti-firkákkal, melyek szerint – NINCS JÖVŐ!

A húsz év keményen megedzett bennünket: harcosokká váltunk. Akiknek kötelessége folytatni a küzdelmet – az igazságtalansággal, az akarathiánnyal, a hit nélküliséggel, a félelemmel, az önfeladó beletörődéssel szemben.

Még több jót kell tennünk, még élettelibb példát kell nyújtanunk, hogy korunk gyermek- és ifjúsági korosztálya kimozdulhasson a kilátástalanságig bénító dermedtség állapotából.

Ehhez kérjük minden lélektársunk segítségét, jóindulatukba ajánlva egyesületünket.

Hogy Önök által folytathassuk közösségteremtő elhivatottságunkat.

szárnyaló tisztelettel

Pándi László

Örökös elnök